Archief voor

AutoCAD cursus

2.10 Het contextmenu

  Het contextmenu is heel gebruikelijk in elk programma. Het verschijnt door naar een bepaald object te wijzen en op de rechtermuisknop te drukken en wordt "contextueel" genoemd omdat de opties die het presenteert, afhangen van zowel het object waarnaar met de cursor wordt verwezen, als het proces of commando dat het uitvoert. Bekijk in de volgende video het verschil tussen ...

2.9 Paletten

  Gezien het grote aantal tools dat Autocad heeft, kunnen deze ook gegroepeerd worden in vensters genaamd Palettes. De toolpaletten kunnen overal in de interface worden geplaatst, aan een van de zijkanten worden bevestigd of boven het tekengebied blijven zweven. Om de toolpaletten te activeren, gebruiken we de ...

2.8.3 Toolbars

  Een erfenis van eerdere versies van Autocad is de aanwezigheid van een grote verzameling werkbalken. Hoewel ze door het lint in onbruik raken, kun je ze activeren, ergens in de interface plaatsen en ze in je werksessie gebruiken als dat prettiger lijkt. Zien…

2.7 De statusbalk

  De statusbalk bevat een aantal knoppen waarvan het hulpprogramma langzaam wordt beoordeeld. Het is hier waard dat het gebruik ervan zo eenvoudig is als het gebruik van de muisaanwijzer over een van de elementen. Als alternatief kunnen we de knoppen in- of uitschakelen met het menu van de statusbalk.  

2.6 Dynamic parameter capture

  Wat in de vorige sectie is vermeld met betrekking tot het opdrachtregelvenster, is volledig geldig in alle versies van Autocad, inclusief degene die in deze cursus wordt bestudeerd. Vanaf de versie van 2006 is er echter een visueel verschil aangebracht dat niet alleen erg aantrekkelijk is, maar ook ...

6565 Test Video

Wanneer we een eenvoudig bewerkingscommando activeren, zoals "Kopiëren", verandert Autocad de cursor in een klein vakje genaamd "selectievak", waarover we het al hadden in hoofdstuk 2. Het selecteren van objecten met deze cursor is net zo eenvoudig als het wijzen naar de lijnen die het vormen en klik. Als we een object willen toevoegen aan ...