Wet van de territoriale ordening van Guatemala, V4

beeld De vierde versie van de territoriale planningswet van Guatemala is beschikbaar, een werk dat de inzet en steun van veel mensen vertegenwoordigt die betrokken zijn bij het maken van dit nieuwe voorstel tot een beter gestructureerd document.

Deze versie is nog in concept, dus reacties zijn welkom.

ot guatemala

Het ziet er erg compleet uit, er zijn enkele kwesties ontleend aan de Hondurese wet inzake landbeheer, opgesteld in 2004, hoewel met veel verbeteringen, waaronder het nationale systeem van territoriale informatie, SINIT onder de controle staat van het National Geographic Institute IGN and Cadastre. Het is logisch omdat zij de regelgevende instanties zijn.

Ik werd getroffen door het hoofdstuk over de financiering van nationale en regionale niveaus, zodat er een permanente begroting is voor de uitvoering van deze wet.

Hier kopieer ik het zoals het is.

TITEL IX
FINANCIERINGS SYSTEEM
UNIEK HOOFDSTUK

Financiering voor nationale en regionale instellingen
Artikel. 113. Aard van de achtergrond
De staat zal in zijn jaarlijkse budgettaire prognoses een toewijzing opnemen die gelijk is aan 0.5% van de overheidsinvesteringen voor het nationale directoraat voor territoriale planning en de toewijzing aan de regionale en departementale technische eenheden van het konijnensysteem, voor het vervullen van de toewijzingen die zij deze wet wijst toe. 
Het beheer van de in de vorige paragraaf vastgestelde middelen zal overeenkomen met het nationale directoraat voor territoriale planning en ontwikkeling.
Artikel. 114. Nationaal Fonds voor Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling 
Creëer het Nationaal Fonds voor Territoriale Planning en Ontwikkeling, dat in werking zal treden in de volgende fiscale periode vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Het doel van dit fonds is om bij te dragen aan de financiering van het ontwerp, de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de instrumenten van planning voor het lokale gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling door de uitvoering van strategische acties ter ondersteuning van gemeenten die dit nodig hebben.
Het beheer van het fonds komt overeen met het Nationaal Directoraat voor Territoriale Planning en Ontwikkeling, om dit te doen, zal het een speciale regeling voorbereiden, binnen een periode van niet meer dan 120 werkdagen na de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel. 115. Doelstellingen van het Fonds
Het Nationaal Fonds voor landbeheer en ontwikkeling heeft de volgende doelstellingen:
• Ondersteuning van de DNODT en de regionale en departementale technische eenheden van het radenstelsel bij de uitvoering van de functies die in deze wet zijn uiteengezet.
• Ondersteuning van de gemeentebesturen en hun verenigingen bij de uitoefening van hun taken voor de uitvoering van de planningsinstrumenten waarin deze wet voorziet;
• Versterken van en bijdragen aan de institutionele modernisering van lokale overheden of hun verenigingen in de corresponderende microregionale sfeer.
• Ter beschikking stellen van middelen op lokaal niveau voor de implementatie van de analyse-, evaluatie- en participatie-instrumenten die in deze wet zijn vastgelegd. 
• Ondersteuning van de gemeentelijke overheden en hun verenigingen bij de bevordering, generatie, uitbreiding en omschakeling van productieve capaciteiten op lokaal niveau, in overeenstemming met de richtlijnen van de plannen voor ruimtelijke ordening en ontwikkeling.
• Bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van instrumenten voor ruimtelijke ordening op nationaal, regionaal, departementaal en gemeentelijk niveau;
• Ervaring opdoen bij het opstellen van partiële, lokale en sectorale plannen die het mogelijk maken specifieke conflicten over landgebruik op te lossen;
• Modellen van ruimtelijke ordening aanmoedigen op intergemeentelijk, gemeentelijk en gemeenschapsniveau;
• Uitvoeren van financiële compensatieprocessen die voortvloeien uit de verwerving van grond voor de ontwikkeling van ruimtelijke ordeningsprocessen op gemeentelijk niveau;
• Versterking van de totstandkoming en consolidatie van het Nationaal Territoriaal Informatiesysteem;
• Een nationaal programma opzetten om de menselijke hulpbronnen op het gebied van ruimtelijke ordening op verschillende niveaus en actiegebieden te versterken.
Artikel. 116. Activa van het fonds
Het patrimonium van het Nationaal Fonds voor Territoriale Planning en Ontwikkeling is als volgt samengesteld: 
1. Een eerste bijdrage uit de algemene staatsbegroting, die VIJF MILJOEN DOLLAR VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ($ 5,000.000.00) zal bedragen; 
2. Donaties van een nationale of buitenlandse entiteit;
3. Bijdrage uit een andere nationale of externe bron
Artikel. 117. Belastingvrijstelling
Het Nationaal Fonds voor Territoriale Planning en Ontwikkeling is vrijgesteld van het betalen van alle soorten fiscale of gemeentelijke belastingen. 
Artikel. 118. Territoriaal investeringsfonds 
Het Territoriaal Investeringsfonds wordt opgericht, dat operationeel zal worden in de volgende fiscale periode vanaf de inwerkingtreding van deze wet. Het doel van dit fonds is om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de gebieden door te investeren in projecten en programma's voor economische en sociale ontwikkeling. , ecologische, landelijke, stedelijke, infrastructurele en institutionele, overwogen in de ruimtelijke ordening en ontwikkelingsplannen van de regionale en lokale gebieden zoals vastgelegd in deze wet.
De administratie van het fonds zal corresponderen met de Nationale Raad voor Stedelijke en Plattelandsontwikkeling en zal daartoe een speciale regeling opstellen, niet langer dan de 120 werkdagen na de inwerkingtreding van deze wet.
Artikel 119 Fonds activa 
Het patrimonium van het territoriale investeringsfonds zal als volgt worden samengesteld: 
• Met de items toegewezen in het reguliere budget, via de uitsplitsing en toewijzing
vaststelling van de jaarlijkse overheidsinvesteringsbudgetten van de nationale overheid in de verschillende regionale gebieden in overeenstemming met de bepalingen van hun respectieve planningsinstrumenten;
• Donaties van een nationale of buitenlandse entiteit; 
• Bijdrage van een andere nationale of externe bron
Artikel 120. 
Het territoriale investeringsfonds is vrijgesteld van het betalen van alle soorten belastingen van fiscale of gemeentelijke aard. 

U kunt het volledig downloaden en nog wat extra middelen op het web zien

2 Antwoorden op "Law of Territorial Organization of Guatemala, V4"

 1. Dit punt, «Voer financiële compensatieprocessen uit die het gevolg zijn van de verwerving van grond voor de ontwikkeling van territoriale planningsprocessen op gemeentelijk niveau», en de Gemeentelijke Code nodigt dubbelzinnigheid uit: het heeft een willekeurig gebruik, verwart tussen «een stuk land »En een» Gebied »; Het leent zich voor misverstanden.

 2. Goedendag.

  Interessant voor het ontwerp van de wet van territoriale organisatie van Guatemala. En bedankt voor het ontvangen van opmerkingen van de lezer.
  Mijn opmerking is dat de naam van de wet Landbeheer en ontwikkeling moet zijn. En dat er ruimte moet zijn voor de participatie van de mensen in termen van de strijd van voorstellen voor territoriale ontwikkelingsprojecten en dat het in de wet moet zijn, zodat de kans wordt gegeven aan mensen die uitstekende ideeën bouwen en velen van hen komen voort uit de studenten die scripties volgen op basis van dit soort projecten, zoals studenten Civiele Techniek.
  Heel erg bedankt voor je aandacht.
  Saludos cordiales
  Atte.,
  Rosangell Belén Morales
  Bachelor in pedagogiek en onderwijsadministratie

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.